چند مسئله مهم درباره نماز قضا
خانه / تمام مطالب مرتبط با

چند مسئله مهم درباره نماز قضا


>>> تنوعی شگفت انگیز از ساعت های دیواری فانتزی و مدرن "" بیش از 150 طرح ""
خودت خونت رو دیزاین کن >> ورود به دنیای ساعت ها


چند مسئله مهم درباره نماز قضا قضاى احتیاطى نمازها س: اگر بخواهم احتیاطاً نمازهاى گذشته ام را دوباره بخوانم باید به چه نیتى بخوانم؟ ج) به نیّت قضاى احتیاطىنشسته خواندن نماز قضا س: آیا نماز قضا را مى توان نشسته خواند؟ ج) با تمکن از ایستادن، صحیح نیست. قضاى نماز و روزه میت مرد توسط زن س: آیا نماز و روزه قضاى میت مرد حتماً باید...

ادامه مطلب