خانه / تمام مطالب مرتبط با

رکوردهای گینس


>>> تنوعی شگفت انگیز از ساعت های دیواری فانتزی و مدرن "" بیش از 150 طرح ""
خودت خونت رو دیزاین کن >> ورود به دنیای ساعت ها


پروفسور برت فراگنر ـ رییس انستیتو خاورشناسی اتریش و ایران شناس – پیشنهاد کرد «شاهنامه» فردوسی به عنوان بزرگ ترین کتاب حماسی جهان در کتاب رکوردهای گینس به ثبت جهانی برسد. یاسر موحدفرد، در گفت وگو درباره دستاوردهای سفر به اتریش گفت: به پیشنهاد بنیاد فردوسی، جشن هزاره شاهنامه در اتریش به کوشش انستیتو خاورشناشی و ایران شناسی آکادمی علوم اتریش و با همکاری رایزنی ایران در اتریش از 19...

ادامه مطلب