تقویم تاریخ
خانه / تمام مطالب مرتبط با

تقویم تاریخ


>>> تنوعی شگفت انگیز از ساعت های دیواری فانتزی و مدرن "" بیش از 150 طرح ""
خودت خونت رو دیزاین کن >> ورود به دنیای ساعت ها


1916م:سی ام ژوئن 1916 (نهم تیرماه و در جریان جنگ جهانی اول) نیروهای انگلیسی (عمدتا هندی) به فرماندهی ژنرال «پرسی سایکس (که برای ما تاریخ هم نوشت و دهها سال، حتی در دانشکده های ما به دانشجویان تلقین می شد که به کتاب او استناد کنند!)» به نام راندن آلمانیها و نیروهای هوادارشان از منطقه تحت نفوذ انگلستان در ایران (جنوب و جنوب شرقی کشور) وارد شهر کرمان شدند و آلمانیها که...

ادامه مطلب

425پیش از میلاد:تا اول ژوئیه سال 425 پیش از میلاد، دیگر برحکمران ایرانی مصر مسلم شده بود که آتنی ها بار دیگر به تحریک مصریان بر ضد امپراتوری ایران دست زده بودند. مصریان در یکصدمین سال حکومت ایرانیان بر آنان، در پرداخت مالیات به حکمران ایرانی مصر تعلل می کردند و این تعلل که به تدریج عمومیت یافته بود سوء ظن حکمران را برانگیخته بود و در این زمینه دست به بررسی گسترده زده...

ادامه مطلب

  1030م:یک ماه پس از این که مسعود غزنوی برادرش محمد را کور کرد تا بدون داشتن رقیب و با خاطری آسوده برجای پدر (محمود غزنوی) بنشیند، در قلمرو غزنویان ـ ایران خاوری آن زمان (افغانستان و پاکستان کنونی) ـ میان مردم دو دستگی بروز کرد که در دراز مدت به تضعیف حکومت غزنویان و پایان کار آنان انجامید. 1946م:دوم ژوئیه سال 1946 نشست ادیبان و نویسندگان ایران که از 25...

ادامه مطلب

460پیش ازمیلاد:سوم ژوئیه سال 460 پیش از میلاد، آتنی ها که چشم طمع به ثروت مصر دوخته بودند ناوگانی را روانه این کشور کردند تا مصریان را بر ضد ایرانیان بشورانند. ایران نیروی قابل ملاحظه ای در مصر مستقر کرده بود و همین نیروی عظیم مانع پیروز شدن توطئه آتنی ها شد. آتنی ها چهار سال بعد( 454 پیش از میلاد ) و سپس در سال 425 پیش از میلاد دو بار دیگر با همان هدف به مصر رخنه...

ادامه مطلب

489پیش ازمیلاد:4 ژوئیه سال 489 پیش از میلاد داریوش بزرگ - شاه شاهان - که بر تمرکز امور و ایرانی بودن هر کار تعصب می ورزید و پیدایش ناسیونالیسم نیرومند ایرانی را به او نسبت می دهند تصمیم گرفت که قلمرو ایران به 30 ایالت تقسیم شود و هر ایالت را ساتراپی (که واژه ای مادی است) نامید (قانون، ایالت های فعلی ایران «استان» خوانده است که اختصاص به ایالت ایران دارد و نمی توان ایالت...

ادامه مطلب

226م:23 ژوئن سال226 میلادی (دوم تیرماه) اردشیر پاپکان در معبد آناهید تاجگذاری کرد و شاه ایران شد و ناسیونالیسم ایرانی را بر محور ملت گرایی و آموزشهای زرتشت احیاء کرد. با پیروی از روش اردشیر، قرنها بعد دیلمیان، صفویان و ... ناسیونالیسم ایرانی را بر محور ایراندوستی و شیعه اثنی عشری زنده کردند. 1429م: 22ژوئن سال 1429 میلادی جمشید کاشانی (غیاث الدین) ریاضیدان و...

ادامه مطلب

1276ش:از سوم تیرماه 1276 (24 ژوئن 1907 ) صدها روحانی و طلبه به هدایت شیخ فضل الله نوری در شهر ری اجتماع و به مشروطه شدن (پارلمانی شدن) حکومت ایران اعتراض و خواهان حکومت مشروعه (اسلامی) شدند و بنای نوشتن نامه و ارسال تلگرام برضد مشروطیت به شهرهای مختلف ایران و روحانیون این شهرها را گذاشتند. در همین روز به اشاره مجتهد شهر زنجان به ساختمان فرمانداری این شهر هجوم برده...

ادامه مطلب

755م: 20روزطول کشید تا خبر قتل ابومسلم خراسانی از بغداد به توس (خراسان) برسد و خشم خراسانی ها را باعث آید [منظور خراسان بزرگتر است که اینک بیشتر اراضی آن در افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان واقع شده اند]. ابومسلم خراسانی 5 ژوئن سال 755 میلادی در بین النهرین (عراق امروز) به تحریک منصور خلیفه عباسی ترور شده بود. 1287ش:در پی محاصره سفارت انگلستان در...

ادامه مطلب

363 م:26ژوئن سال 363 میلادی (روزی چون امروز) و در جریان جنگ دو امپراتوری روم و ایران، ژولیان (فلاویوس کلاودیوس ژولیانوس) امپراتور روم از دودمان کنستانتینیان که در حال فرار از برابر ارتش توانمند ایران بود در منطقه سامرا (عراق امروز) هدف زوبین یک سرباز ایرانی قرار گرفت، شدیدا زخمی شد و چند ساعت بعد (27 ژوئن) درگذشت. وی آخرین امپراتور غیر مسیحی روم بود و مسیحیان او را به...

ادامه مطلب

1747l:دهم ژوئن سال 1747 در فتح آباد قوچان، نادرشاه در خوابگاهش به دست تنی چند از ژنرالهایش به قتل رسید و به این ترتیب ناپلئون شرق از این دنیا رفت ـ مردی که آرزو داشت ایران را بار دیگر ابرقدرت جهان کند. دهم ژوئن درعین حال سالگشت مرگ دو زمامدار برجسته دیگر است. دو هزار و هفتاد سال پیش از قتل نادر، اسکندر مقدونی نیز دهم ژوئن (سال 323 پیش از میلاد) در بابل (جنوب غربی بغداد...

ادامه مطلب

  226م:اردشیر پاپکان بنیادگذار دودمان ساسانیان یازدهم ژوئن در سال 226 میلادی سکه زرین «شعله جاویدان» را پول ملی (سراسری) ایران اعلام داشت و به جریان گذارد. وی این سکه را در سال 224 میلادی در «پارس» به عنوان واحد پول رایج در محل ضرب کرده بود. بر یک روی این سکه که نمونه های آن در موزه ها موجود است نقش «شعله جاویدان» حک شده است که در ظرفی روی ستونی قرار داده شده...

ادامه مطلب

  625پیش ازمیلاد:تاریخنگاران دوران معاصر بر پایه نوشته های مورخان عهد باستان و اسناد باقی مانده از آن عهد و محاسبات تقویمی، 12 ژوئن در سال 625 پیش از میلاد (دوهزار و633 سال پیش) را روزی دانسته اند که هوخشتره (کیاکزار = سیاخارس = سیاخریس) «همدان» را پایتخت ایران کرد. همدان که مورخان یونانی آن را «اکباتانا» نوشته اند قبلا در تابستانها محل «همایی و نشست» بزرگان بود و...

ادامه مطلب