مجله اینترنتی روزانه

/

دینی و مذهبی

/

حتمابخوانید بهترین هدیه خداوند

[ پرسید, صبر حضرت, شکیبایی, گفتصبر, فرمود, رسول, نفرموده, عطا, چنین, فرستاده, هدیه‌ای, مرا, تعالی, تبارک, گفت ای, پیامبر, خداوند جبرئیل, هدیه, حتمابخوانید, ناز, ایران, کس, کسی, خدا, دنیا, خداوند, بهتر, بهترین, تفریحی, بهترین هدیه خداوند جبرئیل نزد پیامبر ص آمد و گفت ای پیامبر خداوند تبارك و تعالی مرا با هدیه‌ای به سوی تو فرستاده است كه پیش از تو ،, ]

>>> تنوعی شگفت انگیز از ساعت های دیواری فانتزی و مدرن "" بیش از 150 طرح ""
خودت خونت رو دیزاین کن >> ورود به دنیای ساعت ها


بهترین هدیه خداوند


جبرئیل نزد پیامبر (ص) آمد و گفت: ای پیامبر! خداوند تبارک و تعالی مرا با هدیه ای به سوی تو فرستاده است که پیش از تو ، به کسی چنین هدیه ای عطا نفرموده است. رسول خدا (ص) فرمود: آن هدیه چیست؟


گفت:صبر و شکیبایی و حتی بهتر از صبر.


حضرت رسول پرسید: بهتر از صبر چیست؟


جبرئیل گفت:خشنودی (به ارادة الهی) و بهتر از آن .


حضرت پرسید: بهتر و نیکوتر از رضا چیست؟


جبرئیل گفت:پرهیزکاری و نیکوتر از آن.


حضرت پرسید: بهتر از اخلاص چیست؟


جبرئیل گفت:یقین و بهتر از آن .


حضرت پرسید: بهتر از یقین چیست؟


جبرئیل گفت: راه وصول به درجة یقین ، توکل بر خدای عزوجل است.


حضرت پرسید: توکل بر خدای عزوجل چگونه است؟


جبرئیل گفت: رسیدن به این آگاهی که مخلوقات نمی توانند به انسان نفع یا ضرری رسانند و یا به او بخشش کنند و یا مانعی در برابرش باشند. به کار بردن این آگاهی باعث ناامیدی (و دل کندن) از مخلوق می شود.


اگر بنده ای چنین باشد، کاری برای غیر خداوند انجام ندهد، جز به خداوند به کسی امیدوار نشود ، از کسی غیر از او نترسد و به هیچ کس جز خداوند، چشم طمع نورزد ؛ و این معنی توکل است .


حضرت پرسید: ای جبرئیل! تفسیر صبر چیست؟


جبرئیل گفت:صبر یعنی داشتن حال یکسان در ناراحتی و خوشحالی ، تهیدستی و توانگری و گرفتاری و سلامت . صبر یعنی شکایت نکردن به مخلوقات از آنچه که از بلا و گرفتاری به ایشان می رسد .


حضرت پرسید: تفسیر قناعت چیست؟


جبرئیل گفت: قانع شدن به آنچه که از دنیا می رسد . قانع شدن به چیز کم و شکر گفتن برای اندک .


حضرت پرسید: تفسیر خشنودی چیست؟


جبرئیل گفت: خشنود کسی است که چه دنیا به او برسد و چه نرسد ، بر خداوند خشم نگیرد و به اندکی از عمل خوب ، از نفس خود راضی نشود .


حضرت پرسید: ای جبرئیل تفسیر پرهیزکاری چیست؟


جبرئیل گفت: پرهیزکار کسی است که دوست بدارد آنچه را خداوند دوست دارد . دشمن بدارد آنچه را خداوند دشمن دارد . از حلال دنیا کناره بگیرد و به حرام آن توجه نکند ؛ زیرا در حلال دنیا حساب است و در حرام آن عقاب .


بر همه مسلمانان ترحم نماید همچنان که به نفس خود ترحم می کند . از پرحرفی کناره بگیرد همچنان که از مردار بدبو دوری می کند . از زرق و برق دنیا اجتناب کند تا مبادا او را فرا گیرد . آرزویش را کوتاه کند و مرگش را در نظر آورد .


حضرت پرسید: تفسیر اخلاص کدام است؟


جبرئیل گفت: مخلص آن کسی است که از مردم چیزی نخواهد تا آن را بیابد . و هنگامی که آن را یافت ، راضی شود . هر گاه چیز اضافه ای در نزد او بماند ، در راه رضای خدا بدهد . کسی که از بندگان چیزی درخواست نکند ، به راستی که به بندگی خداوند اقرار کرده و هر گاه چیزی بیابد ، راضی است و خداوند هم از او خرسند است .


حضرت رسول پرسید: تفسیر یقین چیست؟


جبرئیل گفت: صاحب یقین ، کارهایش برای خداست ، چنان عمل می کند که گویی خداوند را می بیند و اگر خدا را نمی بیند ، خدا او را می بیند .


پایگاه فرهنگی تفریحی ویکی کوکری