مجله اینترنتی روزانه

/

دینی و مذهبی

/

نامه ای به خدا

[ سازی, محرومم, دورم, خوشی, عذابم, بسته, امید, رحمانیتت, کرامت, بزرگیت, آوردم, ایمان, چنانی, آیا, یافته, گویند, مادر, تر, مهربان, شناسمت, مهربانی, پروردگارا, نامه, ناز, ایران, خدا, خالق, بزرگ, تفریحی,   پروردگارا تو را به مهربانی می شناسمت تو را مهربان تر از آنچه مادر بزرگ ها می گویند یافته ام آیا چنانی که پس از آن که ب نامه ای به خدا, ]

>>> تنوعی شگفت انگیز از ساعت های دیواری فانتزی و مدرن "" بیش از 150 طرح ""
خودت خونت رو دیزاین کن >> ورود به دنیای ساعت ها


نامه ای به خدا
پروردگارا

تو را به مهربانی می شناسمت.

تو را مهربان تر از آنچه مادر بزرگ ها می گویند یافته ام

آیا چنانی که پس از آن که به تو ایمان آوردم

به بزرگیت و کرامت و رحمانیتت امید بسته ام

عذابم کنی؟

یا از خوشی دورم کنی و محرومم سازی؟

پروردگارا

چشم را به دیدار عطوفت و کرامت روشن کن

و روانم را آرام گردان

که با یاد توست که دلها آرام می گیرد

پروردگارا

چشمانی که از شرم گناهان گذشته این چنین بارانی ست

و دستانی که فقط بسوی تو دراز شده

و چهره ای را که در آستانه عظمتت به خاک نهاده شده

را دست خالی و رو سیاه بر نگردان

که تو خالق منی

پایگاه فرهنگی تفریحی ویکی کوکری