مجله اینترنتی روزانه

/

فناوری

/

افزودن متن دلخواه در کنار ساعت ویندوز

[ ایجاد, S1159, String, نوع, رشته ای, داده ای, ۳, PanelInternation, HKEYCURRENTUSERControl, بروید, کلید, 2, وارد, RUN, قسمت, Regedit, فرمان, 1, داد, خواهید, تغییر, کار, ساعت, دلخواه, متن, افزودن, ویندوز, با این کار متن کنار ساعت ویندوز خود را تغییر خواهید داد 1 فرمان Regedit را در قسمت RUN ویندوز وارد کنید 2 به کلید زیر بروید HKEYCUR, ]

>>> تنوعی شگفت انگیز از ساعت های دیواری فانتزی و مدرن "" بیش از 150 طرح ""
خودت خونت رو دیزاین کن >> ورود به دنیای ساعت ها


با این کار متن کنار ساعت ویندوز خود را تغییر خواهید داد.

1- فرمان Regedit را در قسمت RUN ویندوز وارد کنید.
2- به کلید زیر بروید.
HKEY_CURRENT_USERControl PanelInternation
3- داده ای رشته ای ( نوع String ) با نام S1159 ایجاد کرده ( در صورتی که از قبل ایجاد نشده باشد) و متن دلخواه خود را در آن وارد کنید.
-4 داده رشته ای دیگر با نام S2359 ایجاد کرده و متن دلخواه دیگری را در آن وارد کنید. توجه کنید که در ویندوز XP اگر فارسی را فعال کرده باشید می توانید عبارات را فارسی تایپ کنید.