مجله اینترنتی روزانه

/

تاریخ و آثار تاریخی

/

پادشاهی ایرانی دارای 189 همسر و 144 پسر

[ شهرستان, فرمانروایی, ماه, ۳۶, مدت, دودمان, قاجار, شاه, فتحعلی, جز, نسیت, پادشاه, 144, همسر, 189, دارای, پادشاهی, ایران, کسی, تولد, روسیه, تاریخ, جدید, خانه, زنان, دختر, پسر, ازدواج, مشهور, ایرانی, این پادشاه کسی نسیت جز فتحعلی شاه قاجار دومین شاه از دودمان قاجار که به مدت ۳۶ سال و ۸ ماه فرمانروایی کرد محل تولد فتحعلی شاه شهرستان دامغان است, ]

>>> تنوعی شگفت انگیز از ساعت های دیواری فانتزی و مدرن "" بیش از 150 طرح ""
خودت خونت رو دیزاین کن >> ورود به دنیای ساعت ها

پادشاهی ایرانی دارای 189 همسر و 144 پسر
این پادشاه کسی نسیت جز فتحعلی شاه قاجار دومین شاه از دودمان قاجار که به مدت 36 سال و 8 ماه فرمانروایی کرد. محل تولد فتحعلی شاه شهرستان دامغان است در کوچه ای که بموجب این تولد همچنان بنام کوچه مولود خانه مشهور عام می باشد. کریمخان زند پس از سرکوب شورش محمد حسن خان قاجار در شمال ایران دو پسر وی به نام های آغامحمدخان و حسینقلی خان را مورد لطف و نوازش خویش قرار داد. وی محمدخان را با خود به شیراز برد و حکومت دامغان را نیز به برادر دیگر حسینقلیخان سپرد. وی فرزند حسینقلی خان جهانسوز برادر جوانتر آغامحمدخان قاجار بود. فتحعلی شاه پس از کشته شدن عمویش آغامحمدخان به پادشاهی رسید. زیرا آغا محمد خان فرزندی نداشت. نام اصلی فتحعلی شاه بابا خان بود ولی به هنگام تاجگذاری نام فتحعلی را که نام نیای خود فتحعلی خان قاجار بود برای خود برگزید. فتحعلی شاه در سالهای اول حکومت خود، به سرکوبی مخالفان مشغول شد. جنگ های ایران و روسیه در دوره قاجار که به جدا شدن سرزمینهای قفقاز از ایران انجامید در زمان این پادشاه رخ داد. می توان گفت که روند پاره پاره شدن خاک ایران با پادشاهی او آغاز شد. تعداد زنان وی را متفاوت ذکر کرده اند. سرهنگ دروویل فرانسوی 700 و سرهنگ استوارت که یک سال بعد از مرگ او به ایران آمده 100 و بی نینگ 800 و مادام دیولافوا 700 و مارخام 300 و سپهر بیش از هزار یاد کرده اند. بعضی منابع تعداد همسران وی را 189 همسر به همراه 144 فرزند پسر ذکر کرده اند.(از آنجا که تعداد فرزندان دختر برایش اهمیتی نداشته تعداد دخترانش در تاریخ ثبت نگردیده است) آغامحمدخان که خود ناتوان از زناشویی بود همواره برادرزادهٔ خود را ترغیب به ازدواج و آوردن فرزند می کرد و برای هر فرزند جدید به او پاداش می داد.