مجله اینترنتی روزانه

/

تاریخ و آثار تاریخی

/

نفرت عجیب این پادشاه ستمگر از زنان حرم خود عکس

[ گردن, نفر, 25000, بیش, سلطنت, دوران, ستمگری, دلیل, ترکی, سلطان, قریب, همانند, چهارم, مراد, عکس, حرم, ستمگر, پادشاه, نفرت, قهوه, کسی, اتفاق, پسران, دختران, زنان, عجیب, آهنگ, عشق, رقابت, مشهور, این پادشاه به نام مراد چهارم  همانند اکثریت قریب به اتفاق سلطان های ترکی به دلیل ستمگری خود مشهور است گفته می شود او در دوران سلطنت خود بیش نفرت, ]

>>> تنوعی شگفت انگیز از ساعت های دیواری فانتزی و مدرن "" بیش از 150 طرح ""
خودت خونت رو دیزاین کن >> ورود به دنیای ساعت ها

نفرت عجیب این پادشاه ستمگر از زنان حرم خود (عکس)
این پادشاه به نام مراد چهارم همانند اکثریت قریب به اتفاق سلطان های ترکی به دلیل ستمگری خود مشهور است. گفته می شود او در دوران سلطنت خود بیش از 25000 نفر را گردن زد. او مصرف سیگار، الکل و قهوه را در کل امپراطوری خود ممنوع کرد. اگر کسی به دلیل شکستن قوانین دستگیر می شد سرش را از دست می داد. موسیقیدان او کشته شد تنها به این دلیل که آهنگ پارسی نواخت. ولی با وجود این او به دلیل نفرتش از زنان مشهور بود. مادرش که از رقابت بین زنان حرم مطلع بود، او را از زنان متنفر ساخته بود و پسران خوش قیافه را به او نشان می داد و او را به عشق به همجنس تشویق می کرد. او تا پایان عمر نفرت خود را به زنان نشان می داد. روزی او گروهی از دختران را ملاقات کرد که در یک چمنزار آواز می خواندند، و به سربازان خود دستور داد آنها را غرق سازند زیرا مزاحم آرامشش می شدند. نفرت عجیب این پادشاه ستمگر از زنان حرم خود (عکس)