مجله اینترنتی روزانه

/

ایرانگردی و جهاتگردی

/

زیبا و طویل ترین پل جهان در شانگهای چین عکس

[ آید                      , جساب, هوانگپو, منطقه, متر, ۸۴۶, خاص, معماری, معلق, پلی, نانپو, عکس, چین, شانگهای, پل, طویل, جهان, زیبا, زیباترین, پل نانپو، پلی معلق با معماری خاص است که ۸۴۶ متر طول داشته و و بر روی منطقه هوانگپو در شانگهای چین ساخته شده و از زیباترین پل های جهان به جساب می, ]

>>> تنوعی شگفت انگیز از ساعت های دیواری فانتزی و مدرن "" بیش از 150 طرح ""
خودت خونت رو دیزاین کن >> ورود به دنیای ساعت ها