مجله اینترنتی روزانه

/

ایرانگردی و جهاتگردی

/

معابد دیدنی روستای دو هزار ساله تصاویر

[ دیرینه, پیشینه ای, باستانی, قرار, چین, شمال, واقع, هه, استان, بائو, یانگ, کای, آن به, ساله ی, باورنکردنی, کوتاه, سفری, تصاویر, ساله, هزار, روستای, معابد, ناز, ایران, معروف, دیدنی, سفری کوتاه و دیدنی به روستای باورنکردنی و معابد 2 هزار ساله ی آن   به گزارش ویکی کوکری روستای کای یانگ بائو در استان هه بی واقع در شمال, ]

>>> تنوعی شگفت انگیز از ساعت های دیواری فانتزی و مدرن "" بیش از 150 طرح ""
خودت خونت رو دیزاین کن >> ورود به دنیای ساعت ها

معابد دیدنی روستای دو هزار ساله (تصاویر)

سفری کوتاه و دیدنی به روستای باورنکردنی و معابد 2 هزار ساله ی آن.

به گزارش ویکی کوکری روستای “کای یانگ بائو” در استان هه بی واقع در شمال چین قرار دارد. این روستای باستانی پیشینه ای دیرینه دارد که می تواند به دوران “ایالات جنگ جو” در دو هزار سال پیش، بازگردد. اما روستای کنونی کای یانگ بائو، در سلسله “تانگ” بنا شده است.

معماری این روستا به ویژه معابد آن معروف است. اما این آثار هم اکنون رو به تخریب است.

لوح های سنگی شکسته، دیوارهای رو به ویرانی و نقاشی های دیواری رنگ باخته نشانه هایی از متروکه شدن این روستا است.

مسوولان محلی از سال ها پیش برای بازسازی این معماری برنامه ریزی کرده اند، اما به دلیل نبود بودجه، برنامه پیشرفتی نداشته است. اگر تدابیر فوری برای بازسازی محل در پیش گرفته نشود، باقی ماندن این روستا در آینده امکان پذیر نخواهد بود.

 

معابد دیدنی روستای دو هزار ساله (تصاویر)

معابد روستای دو هزار ساله !

معابد دیدنی روستای دو هزار ساله (تصاویر)

معابد روستای دو هزار ساله !

معابد دیدنی روستای دو هزار ساله (تصاویر)

معابد روستای دو هزار ساله !

معابد دیدنی روستای دو هزار ساله (تصاویر)

معابد روستای دو هزار ساله !

معابد دیدنی روستای دو هزار ساله (تصاویر)

معابد روستای دو هزار ساله !

معابد دیدنی روستای دو هزار ساله (تصاویر)

معابد روستای دو هزار ساله !

معابد دیدنی روستای دو هزار ساله (تصاویر)

معابد روستای دو هزار ساله !