مجله اینترنتی روزانه

/

ایرانگردی و جهاتگردی

/

غار شگفت انگیز چشم خدا در بلغارستان عکس

[ باور, داند, کشف, هنوز, غارهای,  امروزه, نشینی, زیادی, علاقه, روز, شرایط, امنیت, خاطر, و به, کردند, غارها, ابتدای, انسان, عکس, بلغارستان, چشم, انگیز, شگفت, غار, خدا, خلقت, زیبا, زندگی, بزرگ, صورت, انسان ها از ابتدای خلقت در غارها زندگی می کردند و به خاطر امنیت و شرایط روز علاقه زیادی به غار نشینی داشتند  امروزه نیز غارهای زیادی هستند که هن, ]

>>> تنوعی شگفت انگیز از ساعت های دیواری فانتزی و مدرن "" بیش از 150 طرح ""
خودت خونت رو دیزاین کن >> ورود به دنیای ساعت ها

غار شگفت انگیز چشم خدا در بلغارستان (عکس)

انسان ها از ابتدای خلقت در غارها زندگی می کردند و به خاطر امنیت و شرایط روز علاقه زیادی به غار نشینی داشتند .

 

امروزه نیز غارهای زیادی هستند که هنوز کشف نشده اند و غارهای زیادی هم وجود داند که در باور های مردم وارد شده اند و به آنها اعتقاد و عقیده هایی دارند.

 

یکی از این غارهای زیبا در بلغارستان است، این غار که سقف آن به صورت شگفت انگیزی با دو  سوراخ طبیعی و بزرگ ایجاد شده و رو به آسمان است با نام مستعار (چشم خدا) شناخته می شود.

غار شگفت انگیز چشم خدا در بلغارستان (عکس)

 

غار شگفت انگیز چشم خدا در بلغارستان (عکس)

 

غار شگفت انگیز چشم خدا در بلغارستان (عکس)

 

غار شگفت انگیز چشم خدا در بلغارستان (عکس)

 

غار شگفت انگیز چشم خدا در بلغارستان (عکس)