مجله اینترنتی روزانه

/

تاریخ و آثار تاریخی

/

مسکوکات دوره ی صفوی

[ مسکوک, دوره, قیمت, دینار, ده‌هزار, می‌گفتند, تومان, پنجاه‌عباسی, جنس, نخست, سکه‌ها, می‌شد, نامیده, عباسی, عباس, شاه, زمان, مس, نقره, عصر, سکه‌های, صفوی, دوره‌ی, مسکوکات, ایران, ریال, پول, طلا, سکه‌های عصر صفوی از طلا، نقره و مس بود سکه‌های زمان شاه عباس عباسی نامیده می‌شد این سکه‌ها نخست از جنس نقره ب, ]

>>> تنوعی شگفت انگیز از ساعت های دیواری فانتزی و مدرن "" بیش از 150 طرح ""
خودت خونت رو دیزاین کن >> ورود به دنیای ساعت ها

مسکوکات دوره ی صفوی
سکه های عصر صفوی از طلا، نقره و مس بود. سکه های زمان شاه عباس “عباسی” نامیده می شد. این سکه ها نخست از جنس نقره بود. هر پنجاه عباسی را یک “تومان” می گفتند، که ده هزار دینار قیمت داشت. در این دوره مسکوک طلا وجود نداشت. فقط سکه های طلا را که “شاهنشاه” نام داشت، هنگام جلوس شاه بر تخت سلطنت و در جشن نوروز ضرب می کردند. این سکه ها در میان مردم رواج نداشت و آن را اشرافی نیز می گفتند. علت این نام گذازی بهای زیاد آن ها بود.

سکه های رایج این دوره “غزبیگی” یا “غازبیگی” برابر پنج دینار یا یک دهم شاهی؛ “بیستی” معادل بیست دینار یا دوپنجم شاهی؛ “پول سیاه” یا “قراپول” معادل بیست وپنج دینار یا نیم شاهی؛ “شاهی” معادل پنجاه دینار؛ و “عباسی” معادل دویست دینار یا چهارشای بود. تا انتخاب ریال به منزله ی واحد پول در ایران، در سال 1308 شمسی و حتی سال ها بعد از آن، از این واحدهای پولی استفاده می شد.
پس از صفویه نیز از این مسکوکات استفاده میکردند. در دوره ی نادشاه واحد پولی به نام “نادری” وجود داشت، که ارزش آن ده شاهی بود.