مجله اینترنتی روزانه

/

ادبیات ، داستان و شعر

/

شعر زیبای تا انتهای حضور

[ رفت ریشه, پیچید راز, تماشای, دور, دید پیچکی, نباتی, محزون, ریخت چشم هوش, فرو, وهم, رفت سقف, شب, غایب, وطن, غلتید تا, زمین, اوصاف, افتاد روی, گفت سیب, شد باد, کلمات باز, سمت, عجیب رو, خواب, امشب در, حضور, انتهای, زیبای, خدا, شعر, امشب در یك خواب عجیب رو به سمت كلمات باز خواهد شد باد چیزی خواهد گفت سیب خواهد افتاد، روی اوصاف زمین خواهد غلتید، تا حضور وطن غایب ش, ]

>>> تنوعی شگفت انگیز از ساعت های دیواری فانتزی و مدرن "" بیش از 150 طرح ""
خودت خونت رو دیزاین کن >> ورود به دنیای ساعت ها

شعر زیبای تا انتهای حضور
امشب
در یک خواب عجیب

رو به سمت کلمات
باز خواهد شد.
باد چیزی خواهد گفت.
سیب خواهد افتاد،
روی اوصاف زمین خواهد غلتید،
تا حضور وطن غایب شب خواهد رفت.
سقف یک وهم فرو خواهد ریخت.
چشم
هوش محزون نباتی را خواهد دید.
پیچکی دور تماشای خدا خواهد پیچید.
راز ، سر خواهد رفت.
ریشه زهد زمان خواهد پوسید.
سر راه ظلمات
لبه صحبت آب
برق خواهد زد ،
باطن آینه خواهد فهمید.

امشب
ساقه معنی را

وزش دوست تکان خواهد داد،
بهت پرپر خواهد شد.

ته شب ، یک حشره
قسمت خرم تنهایی را

تجربه خواهد کرد.
داخل واژه صبح
صبح خواهد شد.