مجله اینترنتی روزانه

/

ادبیات ، داستان و شعر

/

شعر زیبای اینجا همیشه تیه

[ شد طعم, فرصت, شست‌ چشم وارد, تجرید, تماشای, را در, مرغوب, بود حجم, برکه, لب, سفید بر, ادراک‌ لکلک مثل, ابعاد, نگاهی, مثل, شنید آب, اساطیری, کرد حرف, عفیف گوش, زار, بود ریگ, بود ابتدای, ظهر, تیه, همیشه, اینجا, زیبای, خدا, شعر, اتفاق, ظهر بود ابتدای خدا بود ریگ زار عفیف گوش می كرد، حرف های اساطیری آب را می شنید آب مثل نگاهی به ابعاد ادراك‌ لكلك مثل یك اتفاق سف, ]

>>> تنوعی شگفت انگیز از ساعت های دیواری فانتزی و مدرن "" بیش از 150 طرح ""
خودت خونت رو دیزاین کن >> ورود به دنیای ساعت ها

شعر زیبای اینجا همیشه تیه
ظهر بود.
ابتدای خدا بود.

ریگ زار عفیف
گوش می کرد،
حرف های اساطیری آب را می شنید.
آب مثل نگاهی به ابعاد ادراک .
لکلک
مثل یک اتفاق سفید
بر لب برکه بود.
حجم مرغوب خود را
در تماشای تجرید می شست .
چشم
وارد فرصت آب می شد.
طعم پاک اشارات
روی ذوق نمک زار از یاد می رفت .

باغ سبز تقرب
تا کجای کویر
صورت ناب یک خواب شیرین؟

ای شبیه
مکث زیبا

در حریم علف های قربت !
در چه سمت تماشا
هیچ خوشرنگ
سایه خواهد زد؟
کی انسان
مثل آواز ایثار
در کلام فضا کشف خواهد شد؟

ای شروع لطیف !
جای الفاظ مجذوب ، خالی !