مجله اینترنتی روزانه

/

مطالب خنده دار و طنز

/

سیاست از نگاه طنز

[ داریدهر, کاپیتالیسم, فروشد, دهیددولت, دولت, داریدشیر, فاشیسم, شریک, شیرش, همسایه, گیرد, دوی, داریددولت, کمونیسم, دهید, همسایه ی, داریددیگری, نگه, داریدیکی, گاو, سوسیالیسم, سیاست, ایران, خدا, انگلیس, بازی, طنز, سوسیالیسم   دو گاو داریدیكی را نگه می داریددیگری را به همسایه ی خود می دهید كمونیسم    دو گاو داریددولت هر دوی آنها را می, ]

>>> تنوعی شگفت انگیز از ساعت های دیواری فانتزی و مدرن "" بیش از 150 طرح ""
خودت خونت رو دیزاین کن >> ورود به دنیای ساعت ها

سیاست از نگاه طنز
سوسیالیسم : دو گاو دارید.یکی را نگه می دارید.دیگری را به همسایه ی خود می دهید.
کمونیسم : دو گاو دارید.دولت هر دوی آنها را می گیرد تا شما و همسایه تان را در شیرش شریک کند..
فاشیسم : دو گاو دارید.شیر را به دولت می دهید.دولت آن را به شما می فروشد..
کاپیتالیسم : دو گاو دارید.هر دوی آنها را می دوشید.شیرها را بر زمین می ریزید تا قیمتها همچنان بالا بماند..
نازیسم : دو گاو دارید.دولت به سوی شما تیراندازی می کند و هر دو گاو را می گیرد..
آنارشیسم : دو گاو دارید.گاوها شما را می کشند و همدیگر را می دوشند..
سادیسم : دوگاو دارید.به هر دوی آنها تیراندازی می کنید و خودتان را در میان ظرف شیرها می اندازید..
آپارتاید : دو گاو دارید. شیر گاو سیاه را به گاو سفید می دهید ولی گاو سفید را نمی دوشید..
دولت مرفه : دو گاو دارید.آنها را می دوشید و بعد شیرشان را به خودشان می دهید تا بنوشند..
بوروکراسی : دو گاو دارید.برای تهیهء شناسنامهء آنها هفده فرم را در سه نسخه پر می کنید ولی وقت ندارید شیر آنها را بدوشید..
سازمان ملل : دو گاو دارید.فرانسه شما را از دوشیدن آنها وتو می کند.آمریکا و انگلیس گاوها را از شیر دادن به شما وتو می کنند.نیوزلند رای ممتنع می دهد..
ایده آلیسم : دو گاو دارید.ازدواج می کنید.همسر شما آنها را می دوشد..
رئالیسم : دو گاو دارید.ازدواج می کنید.اما هنوز هم خودتان آنها را می دوشید..
متحجریسم : دو گاو دارید.زشت است شیر گاو ماده را بدوشید..
فمینیسم : دو گاو دارید.حق ندارید شیر گاو ماده را بدوشید..
پلورالیسم : دو گاو نر و ماده دارید.از هر کدام شیر بدوشید فرقی نمی کند..
لیبرالیسم : دو گاو دارید.آنها را نمی دوشید چون آزادیشان محدود می شود..
دموکراسی مطلق : دو گاو دارید.از همسایه ها رای می گیرید که آنها را بدوشید یا نه..
سکولاریسم : دو گاو دارید.پس به خدا نیازی نیست