مجله اینترنتی روزانه

/

مطالب خنده دار و طنز

/

حقایقی تلخ در مورد مردان طنز

[ مردانی, هستند 5, متاهل, مخالف, علاقمند, دارند 4, تمایل, موافق, جنس, نیستند 3, قیافه, خوش, هستند 2, زشت, خوب, 1, مردانطنز, تلخ, حقایقی, ناز, ایران, خدا, پول, زیبا, تفریحی, مردان, 1 مردان خوب، زشت هستند 2 مردان خوش قیافه، خوب نیستند 3 مردان خوب و خوش قیافه به جنس موافق تمایل دارند 4 مردان خوب، خوش قیافه و علاقمن, ]

>>> تنوعی شگفت انگیز از ساعت های دیواری فانتزی و مدرن "" بیش از 150 طرح ""
خودت خونت رو دیزاین کن >> ورود به دنیای ساعت ها


1- مردان خوب، زشت هستند.

2- مردان خوش قیافه، خوب نیستند.

3- مردان خوب و خوش قیافه به جنس موافق تمایل دارند.

4- مردان خوب، خوش قیافه و علاقمند به جنس مخالف، متاهل هستند.

5- مردانی که آنچنان خوش قیافه نیستند، ولی خوبند، پولدار نیستند.

6- مـردانی که آنچنان خوش قیافه نیستند، ولی پولدار و خوبند، تصور می کنـنـد مـا (خانمها)بـه دنبال مال آنها هستیم.

7- مردان خوش قیافه و بی پول، بدنبال پول ما (خانمها)هستند.

8- مردان خـوش قـیافه، که آنچنان خوب نیستند و تا حدی به جنس مخالف علاقمندند، تصور نمیکنند که ما (خانمها)به اندازه کافی زیبا هستیم.

9- مردانی که تصور می کـنـنـد مـا (خانمها)زیـبـا هستـیم، به جنس مخالف علاقمندند، تا حدی خوش قیافه و پولدار هستند، آدمهایی ترسو و بزدل میباشند.

10- مردانی که تا حدی خوش قیافه هستند، تاحـدی خـوب هستند، مقداری پول دارند و سپاسگزار خدا هستند، به جنس مخالف علاقمندند، خجالتی هسـتند، و هرگز اولین قدم را برنمی دارند ( برای آشنایی پیش قدم نمی شوند).

11- مردانی که هرگز قدم اول را برنمیدارند، زمانی که ما پیش قدم می شـویم، اتوماتیک وار علاقه را در ما (خانمها)از بین میبرند.

پایگاه فرهنگی تفریحی ویکی کوکری