مجله اینترنتی روزانه

/

تاریخ و آثار تاریخی

/

شمس الدین ابوالمعالی امیر قابوس

[ خطاط و چهارمین امیر گرگان و طبرستان و گیلان و دیلمان و مرد, شاعر, متولد 366 قمری است مقتول 403ق نویسنده, شمس‌الدین ابوالمعالی امیر قابوس, ]

>>> تنوعی شگفت انگیز از ساعت های دیواری فانتزی و مدرن "" بیش از 150 طرح ""
خودت خونت رو دیزاین کن >> ورود به دنیای ساعت ها


شمس الدین ابوالمعالی امیر قابوس,متولد 366 قمری است .(مقتول 403ق) نویسنده, شاعر, خطاط و چهارمین امیر گرگان و طبرستان و گیلان و دیلمان و مردی ادیب و ادیب پرور بود.وی از سلسله‏ی آل زیار و از پادشاهان ادب‏پرور زمان خود بود که بسیاری از شاعران فارسی و عربی زبان، حکما و دانشمدان تحت حمایت او به سر می‏بردند. پایتخت او از مراکز علم و ادب آن روزگار به حساب می‏آمد و شعرایی چون: خسروی سرخسی و قمری گرگانی و دانشمندانی چون: ابوریحان بیرونی و ابوعلی سینا به درباش رفت و آمد داشتند. ابوریحان بیرونی کتاب معروف خود «آثار الباقیه» را در 390 ق به نام قابوس تألیف کرد. قابوس به عربی و فارسی شعر می‏سرود و در فن انشاء نثر عربی مهارت داشت. در زمینه‏ی خط نیز ماهر بود و خط ثلث و نسخ او در نهایت خوبی بود.
گروه : مشاهیر ملی
رشته : زبان و ادبیات فارسی
گرایش : نویسنده,شاعر و خطاط
والدین و انساب : شمس الدین ابوالمعالی امیر قابوس, فرزند وشمگیر بن زیار دیلمی است.
زمان و علت فوت : شمس الدین ابوالمعالی امیر قابوس در سال 403ق به توطئه بعضی از سردارانش اسیر و مقتول شد و در اطراف گرگان به خاک سپرده شد. بعد از او پسرش, فلک المعالی منوچهر جای اورا گرفت.
مشاغل و سمتهای مورد تصدی : شمس الدین ابوالمعالی امیر قابوس،پس از پناه دادن به فخرالدوله,دیلمی که از خویشان نزدیکش بود, مورد تهاجم برادران فخرالدوله, عضدالدوله و مؤیدالدوله قرار گرفت و شکست خورد و از سال 371 تا سال 388ق به خراسان پناه برد, و با وجود مساعدت نوح بن منصور سامانی موفقیتی بدست نیاورد. در سال 388 مجدداً بر گرگان وطبرستان و گیلان مسلط گشت . امیر قابوس از نویسندگان بزرگ عهد خود بود و رسائلی از او به عربی و اشعاری به عربی و فارسی باقی مانده است.
همفکران فرد : بزرگانی چون ابو علی سینا, ابوریحان بیرونی و ابن هندو به در بار او راه یافتند و ابوریحان کتاب «آثارالباقیه» را به نام شمس الدین ابوالمعالی امیر قابوس ،نوشت. گروه بسیاری از شعرا و سخنوران نیز اورا ستوده اند
چگونگی عرضه آثار : شمس الدین ابوالمعالی امیر قابوس به عربی و فارسی شعر می‏سرود و در فن انشاء نثر عربی مهارت داشت. در زمینه‏ی خط نیز ماهر بود و خط ثلث و نسخ او در نهایت خوبی بود.گویند صاحب بن عباد هرگاه خط او را می‏دید به بال و پر طاوس تشبیه می‏کرد و می‏گفت: «هذا خط قابوس ام‏جناح طاوس». قابوس به نثر عربی رسائلی دارد که ابوالحسن علی بن محمد یزدادی آن را جمع‏آوری کرده و نام آن را «کمال البلاغه»گذاشته است. ابن‏اسفندیار در «تاریخ طبرستان» خود قطعاتی از آن را آورده است.


آثار :
1 کمال البلاغه