مجله اینترنتی روزانه

/

تصاویر

/

ویدیو استعداد باورنکردنی یک پسر بچه خیابانی

[   فیلم یک پسر بچه خیابانی هندی که تا حالا مدرسه نرفته استولی او میتواند به چند زبان دنیا صحبت کند چقدر دنیا نا برابر است این پسر بچه, ]

>>> تنوعی شگفت انگیز از ساعت های دیواری فانتزی و مدرن "" بیش از 150 طرح ""
خودت خونت رو دیزاین کن >> ورود به دنیای ساعت ها


فیلم یک پسر بچه خیابانی هندی که تا حالا مدرسه نرفته است.ولی او میتواند به چند زبان دنیا صحبت کند. چقدر دنیا نا برابر است. این پسر بچه برای امرار معاش به توریستهای خارجی صنایع دستی میفروشد. او برای خوش مزگی از هر زبانی چند جمله یاد گرفته است. فارسی هم چند کلمه بلد است

پایگاه فرهنگی هنری ویکی کوکری