>>> تنوعی شگفت انگیز از ساعت های دیواری فانتزی و مدرن "" بیش از 150 طرح ""
خودت خونت رو دیزاین کن >> ورود به دنیای ساعت ها

مراسم جالب انتخاب زن ملکه زشت جهان
در پی برگزاری مکرر انتخاب ملکه زیبایی در جهان، چین در اقدامی بی سابقه به برگزاری مسابقه انتخاب ملکه زشتی ها همت گماشت که در آن زشت ترین ملکه از بین دختران چینی انتخاب خواهد شد. مسابقه انتخاب زشت ترین فرد در یکی از شهرهای بزرگ کشور چین برگزار می شود. هیئت برگزار کننده مسابقه ملکه و یا ملک زشتی به هر کدام از شرکت کنندگان 6/13 دلار خواهد پرداخت.
این هیئت همچنین تصریح کرد: به زشت ترین فرد انتخاب شده در این مسابقه نیز معادل حقوق سالیانه یک کارگر ساده چینی جایزه داده می شود. گفتنی است، با توجه به این که جایزه اعلام شده معادل در آمد یک سال شهروندان چینی است، بسیاری از شهروندان چینی اعم از زن و مرد از مناطق دور و نزدیک در این مسابقه شرکت کرده اند و به پیش بینی می شود حضور در این مسابقه میلیونی باشد و بزرگترین مسابقه زشت ترین ملکه رقم بخورد؛ چرا که به نظر می رسد مردان هم می خواهند در بخش زشت ترین ها شرکت کنند و بتوانند رقابتی با زشت ترین دخترها داشته باشند. چندی پیش مسابقه انتخاب ملکه زیبایی چین در شهر پکن پایتخت این کشور برگزار شد. همچنین برای اولین بار یک دختر چینی لقب ملکه زیبایی 2007 را در رقابت با 106 نفر دیگر بدست آورد.