مجله اینترنتی روزانه

/

تاریخ و آثار تاریخی

/

زنان نامدار ایرانی در دوران ساسانیان 651 224 میلادی

[ زنان سرباز تاریخ, تاریخ و تمدن, زنان نامدار ایران باستان, زنان نامدار تاریخ, زنان نامدار ایران, بانوان جنگجوی تاریخ, زنان قهرمان ساسانیان, زنان و دختران در عهد باستان, ]

>>> تنوعی شگفت انگیز از ساعت های دیواری فانتزی و مدرن "" بیش از 150 طرح ""
خودت خونت رو دیزاین کن >> ورود به دنیای ساعت ها

منابع تاریخی رومیان از بانوان جنگجوی برجسته امپراتوری ساسانی (651 – 224 میلادی) یاد می کنند. زوناراس در اشاره به نیرو های شاپور اول می نویسد:

در ارتش ایرانیان… گفته می شود که زنانی هم وجود دارند که مانند مردان لباس پوشیده و مسلح می شدند.

زنان نامدار ایران, زنان نامدار تاریخ

امپراتور والرین ( قدرت 260- 253 میلادی) ( در حال زانو زدن) و یک سناتور رومی ( با ردای رومی توگا در سمت راست) در 260 میلادی به ارتش شاپور تسلیم می شود. امپراتور و سناتور را یک بانوی جنگجوی ایرانی (چپ) و یک افسر از خاندان سورن ( با کلاه قرمز) همراهی کردند. منابع رومی گزارش می کنند که افسران زنان ایرانی دوش به دوش مردان ساسانی می جنگیدند.

زنان نامدار ایران, زنان نامدار تاریخ

کاهنه ای از معبد آناهیتا “فر” یا شکوه ایزادی را پس از پیروزی برجسته بهرام چوبین در برابر هون ها در اواخر دهه 580 میلادی به او تقدیم می کند. زنان در الهیات ایران باستان و دین زردشتی بازی می کردند.

زنان نامدار ایران, زنان نامدار تاریخ

شاهزاده شیرین ( که مسیحی بود) در کنار همسر و پادشاهش خسرو پرویز. هر چند خسروپرویز زردشتی بود اما به عقاید مسیحی همسرش احترام می گذاشت. در دوران ساسانیان علاوه بر زردشتیان، جمعیت مسیحی و بودایی زیادی در ایران زندگی می کردند.

زنان نامدار ایران, زنان نامدار تاریخ

شاهزاده بوران ( معنای لغوی: زن زیبا) در شیز از آذربایجان. بوران ( پوراندخت) یکی از آخرین فرمانروایان ساسانیان پیش از حمله ی اعراب- مسلمانان بین 637- 651 میلادی بود.

بعد از این که امپراتوری ساسانیان در اثر حمله مسلمانان عربستان فروپاشید، تعدادی از بانوان جنگجو برای مقاومت برخواستند، به عنوان نمونه آپرانیک ( دختر ژنرال پیران)، نگان و آزاده ( که بسیار تلاش کرد تا جلوی ورود دشمنان را از شمال ایران بگیرد) . اورلائت می نویسد:

« دیلمان [ در شمال ایران امروزی] حداقل تا قرن هشتم میلادی تسخیر ناپذیر باقی ماند… حکمرانان اولیه ی دیلمیان گرایشات ضد عربی شدیدی داشتند و در پی بازیابی امپراتوری و ادیان باستانی ایرانی بودند. »

دختری از ناحیه چلسیو در مازندران- خیلی از مبارزان شمال ایران در قرون هفتم و هشتم میلادی زنان بودند.

کار برجسته ی بانوان رزمنده ی ایرانی در دوران پس از اسلام در حماسه ی شاهنامه ی فردوسی انعکاس یافته است. یک عبارتی که گردآفرید جنگجوی زن را شرح می دهد:

چو بر زین بپیچید گرد آفرید/ یکی تیغ تیز از میان برکشید

بزد نیزه ی او بدو نیم کرد/ نشست از بر اسپ و برخاست گرد

زنان نامدار ایران, زنان نامدار تاریخ

نگاره ای از نبرد گردآفرید ( سمت چپ) با سهراب

منبع:tarikhema.org