ترفند عجیب و بسیار جالب دختران مسلمان ترکیه

>>> تنوعی شگفت انگیز از ساعت های دیواری فانتزی و مدرن "" بیش از 150 طرح ""
خودت خونت رو دیزاین کن >> ورود به دنیای ساعت ها

ترفند عجیب و بسیار جالب دختران مسلمان ترکیه
دختران مسلمان ترک که با ممنوعیت حجاب در برخی مراکز آموزشی و عمومی مواجه هستند،با گذاشتن کلاه گیس روی روسری به جنگ ممنوعیت حجاب رفته اند.

ین دو عکس از نشریه “حریت” ترکیه می باشد که این ترفند دختران مسلمان را نشان می دهد.

  ترفند عجیب و بسیار جالب دختران مسلمان ترکیه

ترفند عجیب و بسیار جالب دختران مسلمان ترکیه