خانمی که 61 سال حامله بود

>>> تنوعی شگفت انگیز از ساعت های دیواری فانتزی و مدرن "" بیش از 150 طرح ""
خودت خونت رو دیزاین کن >> ورود به دنیای ساعت ها

خانمی که 61 سال حامله بود !!
یک پیرزن چینی، اهل هوآنگ جیاتون که به خاطر درد شکم به پزشک مراجعه کرده بود، باردار از آب درآمد!
به گفته پزشک، جنین مرده درون شکم این پیرزن مربوط به سال 1948 است. این پیرزن اصراری برای درآوردن جنین ندارد، اما پزشک معتقد است که این جنین حتما باید از شکم او خارج شود. باور این امر که سلامتی این پیرزن در این مدت دستخوش اختلال نشده، برای پزشک او علامت سوال ایجاد کرده است.