ماجراجویی عجیب و باور نکردنی مرد آمریکایی

>>> تنوعی شگفت انگیز از ساعت های دیواری فانتزی و مدرن "" بیش از 150 طرح ""
خودت خونت رو دیزاین کن >> ورود به دنیای ساعت ها

ماجراجویی عجیب و باور نکردنی مرد آمریکایی
یک ماجراجوی آمریکایی قصد دارد به مدت شصت ساعت بر فراز آسمان نیویورک به صورت معلق آویزان شود. دیوید بلین، ماجراجو و شعبده باز مشهور آمریکایی که پیشتر با کارهای عجیب خود مردم جهان را شگفته زده کرده بود، در نظر دارد با آویزان شدن از پا در پارک مرکزی نیویورک، به مدت شصت ساعت به صورت آویزان باقی بماند.

این ماجراجوی سی و پنج ساله آمریکایی که به دلیل کارهای عجیب و خارق العاده برای خود شهرت زیادی در میان مردم آمریکا و مردم جهان کسب کرده است، در سال 2000 نیز به مدت شصت ساعت در جعبه ای شیشه ای پر از یخ که در میدان تایمز در نیویورک گذاشته بود، قرار گرفت.

دیوید بلین در سال 1999 نیز در برابر دیدگان تماشاچیان درون یک تابوت شیشه ای قرار گرفت و به مدت هفت روز در یک گودال خوابید.