شعر کودکانه شهادت امام موسی کاظم ع

مجله اینترنتی روزانه

/

ادبیات ، داستان و شعر

/

شعر کودکانه شهادت امام موسی کاظم ع

[ شهادت امام موسی کاظم, شعر کودکانه شهادت امام هفتم, شعر امام موسی کاظم, ]

>>> تنوعی شگفت انگیز از ساعت های دیواری فانتزی و مدرن "" بیش از 150 طرح ""
خودت خونت رو دیزاین کن >> ورود به دنیای ساعت ها

شعر کودکانه شهادت امام موسی کاظم,اشعار کودکانه شهادت امام موسی کاظم شعر کودکانه شهادت امام موسی کاظم (ع)

سیاه چال های بغداد
خونه این آقا بود
چهارده سالی می شد
امام تو زندونا بود
تو بیست و پنج رجب
رفت امام از این دیار
تو کاظمین مرقدش
نور می پاشه به زوار* * * * * * * * *همیشه در زنجیر

همیشه در زنداندلش پر از غصه
لبش ولی خندانهمیشه در سجده
همیشه در تکبیرهمیشه میخواند او
نماز در زنجیرسیاه چال و نور
ستاره ای در بندسکوت و تاریکی
عبادت و لبخندهمیشه خشم او
برای ظالم بودامید مظلومان
امام کاظم (ع) بودشاعر : جعفر ابراهیمی(شاهد)

گردآوری: بخش کودکان بیتوته