مجله اینترنتی روزانه

/

سبک زندگی

/

چطور سلامت عاطفی خود را حفظ کنیم

[ افرادی که از لحاظ عاطفی سالم هستند، به خوبی از پس استرس برمی‌آیند، و می‌توانند روابطی سالم با دیگران برقرار کنند، رعایت این توصیه‌, ]

>>> تنوعی شگفت انگیز از ساعت های دیواری فانتزی و مدرن "" بیش از 150 طرح ""
خودت خونت رو دیزاین کن >> ورود به دنیای ساعت ها

چطور سلامت عاطفی خود را حفظ كنیم؟
افرادی که از لحاظ عاطفی سالم هستند، به خوبی از پس استرس برمی آیند، و می توانند روابطی سالم با دیگران برقرار کنند، رعایت این توصیه ها می تواند به شما کمک کنید تا از لحاظ عاطفی سالم بمانید: افرادی که از لحاظ عاطفی سالم هستند، به خوبی از پس استرس برمی آیند، دارای خودانگاره مثبت هستند و می توانند روابطی سالم با دیگران برقرار کنند

رعایت این توصیه ها می تواند به شما کمک کنید تا از لحاظ عاطفی سالم بمانید:

آنچه را احساس می کنید و آنچه باعث ایجاد این احساسات شده است برای خودتان مشخص کنید.

به جای اینکه آنجه باعث استرس و اضطراب شما شده است، در ذهن تان پنهان کنید، نسبت به خودتان و دیگران درباره عواطف تان گشوده باشید.

به جای اینکه بر جنبه های منفی زندگی تاکید کنید،بر چیزهای مثبت زندگی تمرکز کنید. با چیزی که باعث آزار عاطفی شما می شود، روبه رو شوید، اما نگذارید بر شما غلبه کند.

از روش های آرامش بخشی از جمله مراقبه، یا تمرین های تنفس عمیق استفاده کنید.

با رژیم غذایی سالم، ورزش منظم و برنامه خوب از جسم تان مراقبت کنید