تخریب طبیعت در روز طبیعت

مجله اینترنتی روزانه

/

تصاویر

/

تخریب طبیعت در روز طبیعت

[ عکس های خبری ورزشی, تصاویر خبری روزانه, جدیدترین تصاویر خبری, عکس خبری جالب, عکس های خبری روز دنیا, تصاویر حوادث, اخبارتصویری, عکس خبری روز, تصاویر خبری روز دنیا, عکس های خبری, تصاویر خبری, عکس خبری, تصاویر خبری هنری و سینمایی, مهمترین تصاویر خبری روز, تصاویر خبری هنرمندان, جدیدترین عکس خبری روز, عکس های مهم خبری, گزارش تصویری, عکس های خبری سیاسی, تصاویر خبری اقتصادی, ]

>>> تنوعی شگفت انگیز از ساعت های دیواری فانتزی و مدرن "" بیش از 150 طرح ""
خودت خونت رو دیزاین کن >> ورود به دنیای ساعت ها

 اخباراجتماعی,خبرهای اجتماعی, روز طبیعت

درحالی که روز 13 فروردین روز طبیعت نامگذاری شده است، برخی افراد برای فراهم کردن هیزم، تبر به دست گرفته و به جان درختان می افتند و پس از افروختن آتش، با سهل انگاری در خاموش کردن آتش موجب حریق گسترده شده و جنگلی را قربانی تفریح خود می کنند. تصاویر زیر از یکی از پارک های جنگلی مازندران گرفته شده است.

 اخباراجتماعی,خبرهای اجتماعی, روز طبیعت اخباراجتماعی,خبرهای اجتماعی, روز طبیعت اخباراجتماعی,خبرهای اجتماعی, روز طبیعت اخباراجتماعی,خبرهای اجتماعی, روز طبیعت اخباراجتماعی,خبرهای اجتماعی, روز طبیعت اخباراجتماعی,خبرهای اجتماعی, روز طبیعت اخباراجتماعی,خبرهای اجتماعی, روز طبیعت اخباراجتماعی,خبرهای اجتماعی, روز طبیعت اخباراجتماعی,خبرهای اجتماعی, روز طبیعت اخباراجتماعی,خبرهای اجتماعی, روز طبیعت اخباراجتماعی,خبرهای اجتماعی, روز طبیعت اخباراجتماعی,خبرهای اجتماعی, روز طبیعت اخباراجتماعی,خبرهای اجتماعی, روز طبیعت اخباراجتماعی,خبرهای اجتماعی, روز طبیعت اخباراجتماعی,خبرهای اجتماعی, روز طبیعت اخباراجتماعی,خبرهای اجتماعی, روز طبیعت

میزان