قبر حضرت یوسف کجاست عکس

>>> تنوعی شگفت انگیز از ساعت های دیواری فانتزی و مدرن "" بیش از 150 طرح ""
خودت خونت رو دیزاین کن >> ورود به دنیای ساعت ها

قبر حضرت یوسف کجاست ؟+ عکس

در مورد محل دفن حضرت یوسف(ع) شیخ طبرسی(ره) درتفسیر خود نقل کرده:

چون حضرت یوسف ازدنیا رفت، او را درتابوتی ازسنگ مرمر نهاده و میان رود نیل دفن کردند و علتش این بود که چون آن حضرت ازدنیا رفت، مردم مصر به نزاع برخاسته و هر دسته ای می خواستند تا جنازه آن حضرت را در محله خود دفن کنند و از برکت آن پیکر مطهر بهره مند گردند و سرانجام مصلحت دیدند جنازه را در رود نیل دفن کنند تا آب نیل ازروی آن بگذرد و به همه شهر برسد تا مردم در این بهره یکسان باشند و برکت آن جنازه بطور مساوی به همه مردم برسد، و این قبر تا زمان حضرت موسی(ع) هم چنان در رود نیل بود تا وقتی که آن حضرت بیامد و او را از نیل بیرون آورد و به فلسطین برد.

مسعودی می گوید: «سبب این که حضرت موسی(ع) جنازۀ حضرت یوسف(ع) را از مصرمنتقل کرد، آن بود که باران بربنی اسرائیل نبارید. پس خدای متعال به حضرت موسی(ع) وحی فرمود که جنازۀ یوسف(ع) را بیرون بیاور.

قبر حضرت یوسف کجاست ؟+ عکس

قبر حضرت یوسف کجاست ؟

حضرت موسی از محل دفن حضرت یوسف پرسید،و کسی ازجای آن مطلع نبود،تا اینکه پیرزنی نابینا وزمین گیر از بنی اسرائیل را آوردند، و او گفت:من جای دفن یوسف را می دانم، ولی سه حاجت دارم که باید ازخدا بخواهی آنها را برآورد تا آنجا را به تو نشان دهم:یکی آن که ازاین بیماری نجات یافته وبتوانم راه بروم؛ دیگرآنکه بینا شده وجوانی ام بازگردد؛ سوم اینکه خداوند جایم را دربهشت پیش تو قرار دهد.

خداوند به حضرت موسی وحی فرمود: سخنش را بپذیر که ما حاجتهای او را برآوردیم.پیر زن محل دفن حضرت یوسف را نشان داد وحضرت موسی جنازه را بیرون آورد وبه فلسطین منتقل ساخت.

عقیق

قبر حضرت یوسف کجاست ؟+ عکس