>>> تنوعی شگفت انگیز از ساعت های دیواری فانتزی و مدرن "" بیش از 150 طرح ""
خودت خونت رو دیزاین کن >> ورود به دنیای ساعت ها

نکاتی  مفید در مورد شناخت همسر

بسیاری از افراد بدون هیچ شناختی با یکدیگر پیوند زناشویی می بندند، درحالیکه حتی از شیوه ارتباط با یکدیگر و خصوصیت عمومی مردان و زنان نیز آگاهی ندارند. نکات زیر به ما کمک می کند تا شناخت بهتری از همسرمان داشته باشیم و از تنش های احتمالی در روابط پیچیده امروزی در خانواده پیشگیری کنیم.

• آنچه زن ها باید بدانند:

– مردان این روزگار از زنان خود چیزی بیش از یک کدبانوی خانه دار و مراقبت فرزندانشان انتظار دارند. مردها از زنان می خواهند تا در زمینه های عاطفی و احساسی از آنها حمایت کنند.

– زن عاقل از تلاش های شوهرش برای راضی کردن او قدردانی می کند.

– وقتی مرد، خشمگین و ناراحت یا رنجیده است، مجاب کردن او با بحث و گفت وگو، بی مورد است.

– وقتی مردی به تکرار از علاقه زنش به خود مطلع شود، سالم و قدرتمند باقی می ماند (مردان در این مورد به اشتباه احساس بی اعتنایی می کنند)

– واکنش های صمیمی زن و ابراز تشکر و امتنان چونان آینه ای است که تصویری درخشان را منعکس می سازد.

– مردها اغلب به آنچه در وجودشان می گذرد، توجه نمی کنند و آن را بروز نمی دهند.

– در چرخه صمیمیت؛ نزدیک شدن، دور شدن، دوباره نزدیک شدن و فاصله دوباره، عشق را محکم تر می کند.

– از نشانه های بیرون آمدن از مرحله تنهایی مرد، گرفتن دست همسرش و همچنین صحبت کردن با او است.

– مرد زمانی احساس علاقه می کند که زنش از کارهای او تشکر کند.

– اگر می خواهید همسرتان اصلا ح شود، او را همان طور که هست بپذیرید.

– به اشتباه گمان می کنیم که همسرمان باید مانند ما بیندیشد و احساس کند.

– پند و اندرز و راه نشان دادن به مرد تنها در صورتی می تواند مفید باشد که مرد مستقیما این را از همسرش بخواهد.

– بزرگترین اشتباه زن در رابطه زناشویی این است که نیازهایش را به همسرش اطلاع ندهد.

– زنان اغلب مقاومت همسرشان را در کمک کردن، اشتباه ارزیابی می کنند.

– وابستگی بیش از اندازه به همسر هرگز درست نیست.

– مردها می خواهند تمجید و تحسین شوند.

– اغلب زن ها متوجه نیستند که بی اعتمادی آنها نسبت به همسرشان تا چه اندازه آنها را رنج می دهد.

– خواسته هایتان را از رابطه خود با همسر مطرح کنید و این تصور را نداشته باشید که همسرتان از آنچه در ذهن شما می گذرد، آگاه است.

– اگر در برابر احساسات همسرتان مقاومت کنید، احتمالا در برابر این احساسات در درون خود مقاومت می کنید.

– نگویید من مخالفم، بگویید؛ "من فکر می کنم … به نظر من…"

– زنان با درک نیازهای عاطفی همسرشان، می توانند از منبع نارضایتی او آگاهی بیشتری به دست آورند.

– سه نشانه تنش در مردها عبارت است از: پس کشیدن، غر و لند کردن و سکوت نمودن.

– مردها همسران خنده رو را دوست دارند.

نکاتی مفید در مورد شناخت همسر

• آنچه مردها باید بدانند:

– زنان روزگار ما دیگر نیاز چندانی به این ندارند که همسرشان در زمینه های مالی و فیزیکی از آنها حمایت کنند. به جای آن، یکی از خواسته های مهم آنها این است که در زمینه های احساسی و عاطفی مورد حمایت قرار بگیرند.

– شوهر عاقل، پیوسته با کارهایش به زن می گوید که موجودی منحصر به فرد است و به همسرش می گوید که او را دوست دارد و این همان چیزی است که زن به آن احتیاج دارد.

– زنان می خواهند شنونده ای داشته باشند که به حرفشان گوش دهد.

– هر چه فشار روحی بر زن بیشتر شود، آرام گرفتن و لذت بردن از امور خوشایند زندگی، برایش دشوارتر می گردد.

– بیاموزیم که در مواقع دشوار و طوفانی، همسرمان را دوست بداریم.

– وقتی زنی احساسات خود را در میان می گذارد، بدون توجه به شدت خشم و اتهاماتی که می بندد، در واقع خواهان همدلی است.

– مردها صرفا با گوش کردن به احساسات منفی زن از آنها موجوداتی مقبول تر و مثبت تر می سازند.

– علت اصلی کاهش علا قه زنان به همسرشان این است که به قدر کافی درک نمی شوند.

– زنان به رفتار محبتآمیز بها می دهند و چنین رفتاری برآنان در هر حالتی تاثیر فراوان دارد.

– زنان برای ابراز محبت، به مقدماتی احتیاج دارند و مردها گاه به اشتباه گمان می کنند که همسرانشان آنها را دوست ندارند.

– زن به موج شبیه است و با رفتارهای همسرش حرمت نفسش مانند موج بالا و پایین می رود.

– مرد نیاز دارد که همسرش از کار مفیدی که انجام داده، تشکر و قدردانی کند.

– وقتی مرد، همسرش را تایید می کند، متقابلا مورد تایید او قرار می گیرد.

– مرد، روزانه به مدت بیست دقیقه باید به شکلی به همسرش توجه کند که انگار برای رییسش کار می کند یا به مشتری خویش خدمت می کند.

– برای زنان ارتباط برقرار کردن صرفا به معنای در میان گذاشتن اطلاعات نیست بلکه به معنای در میان گذاشتن عواطف و احساساتشان است.

– زنان در خواندن ذهن، مهارت بیشتری دارند.

– احساس امنیت خاطر بهترین و شیرین ترین چیزی است که مرد می تواند به همسرش بدهد.

– زن ها در صورتی شاد می شوند و احساس خوشبختی می کنند که احساس کنند، نیازشان برآورده خواهد شد.

– زنان دوست دارند که از همسرشان نامه های محبت آمیز دریافت کنند.

– زنان، همسران انفعالی و تابع را دوست ندارند.

– ارتباط مستقیم چشمی در گفت وگوی دوطرفه برای زنان بسیار مهم است.

– زنان به مهر و محبت همسرشان احتیاج دارند.

– مردها به هنگام گفتن مشکلات از طرف همسرشان دچار اشتباه می شوند. تصور می کنند که همسرشان از او انتقاد می کند.

– به هنگام باز کردن در ماشین مردها باید پیش قدم بشوند. با این کار می توانند مهر و محبت خود را به همسرشان نشان دهند.

– تو گوش نمی دهی! گفتن این جمله از سوی زنان، یعنی: تو به من توجه کامل نداری.

– وقتی زنان با همسرشان به بیرون از منزل (طبیعت، سینما، پارک و…) می روند احساس خوبی به آنها دست می دهد و می توانند بر مرد تاثیر بگذارند.

– نیازهای اصلی زنان عبارتند از: توجه، درک، احترام، محبت، تایید و دریافت اطمینان خاطر.

– وقتی به زن، اعتماد و اطمینان خاطر می دهید، به او می گویید که پیوسته مورد مهر و محبت است.

– مرگ یک زندگی زناشویی در چهار مرحله اتفاق می افتد: مقاومت، رنجش، بی اعتنایی، سرکوب.

نکاتی مفید در مورد شناخت همسر