یک راهکار ساده برای رفع اختلاف با همسرتان

مجله اینترنتی روزانه

/

زناشویی

/

یک راهکار ساده برای رفع اختلاف با همسرتان

[ یک راهکار ساده برای رفع اختلاف با همسرتان, ]

>>> تنوعی شگفت انگیز از ساعت های دیواری فانتزی و مدرن "" بیش از 150 طرح ""
خودت خونت رو دیزاین کن >> ورود به دنیای ساعت ها

یک راهکار ساده برای رفع اختلاف با همسرتان ما جذب کسانی می شویم که با ما تفاوت های زیادی دارند یا در مواردی به طور کامل با ما متضاد هستند. : یک قانون ابتدایی در روابط ما با دیگران این است: «ما جذب کسانی که شباهت زیادی به ما دارند، نمی شویم؛ بلکه جذب کسانی می شویم که با ما تفاوت های زیادی دارند یا حتی در مواردی به طور کامل با ما متضاد هستند.» دلیل این امر بسیار ساده است: درون هر یک از ما اشتیاقی ذاتی به تجربه کردن کمال وجود دارد و چون لازمه کمال وجود ویژگی های مختلف است است. ما ناخودآگاه به سمت کسانی کشیده شویم که در برخی زمینه ها ویژگی هایی را دارند که ما نداریم. متاسفانه، همین خصوصیت که در ابتدا ما را به سوی همسرمان جذب می کند، با کمرنگ شدن شیفتگی و عشق آغازین، موجب ناراحتی وعصبانیت ما می شود. ما او را به زندگی مان دعوت کرده بودیم تا درس های زیادی از او بگیریم، ولی یک باره در برابر این اتفاق مقاومت می کنیم. به جای این که قدر موقعیت هایی را که به واسطه تفاوت های همسرمان برای ما ایجاد می شود و زمینه یادگیری، رشد و پیشرفت ما را فراهم می کند بدانیم، اغلب نسبت به این تفاوت ها اظهار رنجش می کنیم. احساس دلخوری و ترس داریم و سعی می کنیم او را مجبور کنیم تغییر کند و بیشتر شبیه ما شود. البته او هم مثل ماست و بی بر و برگرد در حال انجام همین کار است! پس عجیب نیست که بسیاری از زوج ها دچار کشمکش و اختلاف می شوند.

یک راهکار:
به دوران مدرسه برگردید؛ به دوره روابط معلم و شاگردی. با این تفاوت که این بار خودتان هستید که انتخاب می کنید چه کسی معلم است و چه کسی شاگرد. یادتان نرود همیشه معلم نباشید، بلکه گاه شاگرد حرف گوش کنی بشوید که تکالیفش را به درستی انجام می دهد تا مبادا معلم توبیخش کند.
اگر این حرکت موزون تعویض نقش ها به شکل بی نقص و یکپارچه انجام شود، پس از مدتی تمایزات میان معلم و دانش آموز به کلی محو خواهد شد و فقط دو عاشق باقی می مانند که بی آن که به نقششان فکر کنند از هم یاد می گیرند و به هم می آموزند.
یک راهکار ساده برای رفع اختلاف با همسرتان