مجله اینترنتی روزانه

/

زناشویی

/

آموزش خواستگاری زیر بارون تصویری

[ آموزش خواستگاری زیر بارون ( تصویری), ]

>>> تنوعی شگفت انگیز از ساعت های دیواری فانتزی و مدرن "" بیش از 150 طرح ""
خودت خونت رو دیزاین کن >> ورود به دنیای ساعت ها

آموزش خواستگاری زیر بارون  ( تصویری)

اولش یه خورده مقدمه چینی لازم داره !

آموزش خواستگاری زیر بارون ( تصویری)

می خوام یه چیزی بهت بگم من … من … من …

آموزش خواستگاری زیر بارون ( تصویری)

با من ازدواج می کنی؟!

آموزش خواستگاری زیر بارون ( تصویری)

دختره : راست میگی ، تو رو خدا ! شوخی نمی کنی ؟! واااااااااااااااااااای خدا !!!

به دخترها توصیه می کنم توی این جور موارد خودشون رو کنترل کنن و مثل این دختر ذوق نکنند!

آموزش خواستگاری زیر بارون ( تصویری)

ما آماده پروازیم!!!

آموزش خواستگاری زیر بارون ( تصویری)

گریه از سر ذوق !

انگار دختره خیلی منتظر چنین لحظه ای بوده!

آموزش خواستگاری زیر بارون ( تصویری)


گردآوری : پایگاه اینترنتی

آموزش خواستگاری زیر بارون ( تصویری)