>>> تنوعی شگفت انگیز از ساعت های دیواری فانتزی و مدرن "" بیش از 150 طرح ""
خودت خونت رو دیزاین کن >> ورود به دنیای ساعت ها

اهمیت ساعت در روابط جنسی زوج و زوجه

روابط جنسی زوج و زوجه باید در ساعات معینی باشد آفتاب: یکی از وزرای کابینه احمدی نژاد، در جمع مسئولان سازمان بهزیستی خواستار آن شده که روابط جنسی زوج و زوجه در ساعات معینی باشد تا مطابق آیات و روایات، معلولیتها کاهش پیدا کند

خبرنگار یک سایت که این خبر را از جلسه مذکور مخابره کرده می نویسد: وی در سخنرانی خود، جلوگیری از ایجاد معلولیت و بیماری را مقدم بر درمان دانست و گفت در صورت رعایت آیات و روایات در این زمینه، درصد معلولیتها کاهش می یابد. وی در این جلسه رسمی که بانوان نیز شرکت داشتند به روایتی اشاره کرد که اعمال جنسی زن و مرد در چه ساعاتی از شب صورت پذیرد که فرزندان سالمی حاصل شود. گزارش می افزاید برخی از حاضران با تعجب نگاه خود را به زیر انداخته و برخی از خجالت، سرخ شده بودند. وی دارای لیسانس ریاضیات و فوق لیسانس مهندسی صنایع است

اهمیت ساعت در روابط جنسی