>>> تنوعی شگفت انگیز از ساعت های دیواری فانتزی و مدرن "" بیش از 150 طرح ""
خودت خونت رو دیزاین کن >> ورود به دنیای ساعت ها

به اخرش فکر نکن بگذار عشق خودش حرف اخر را بزند

کسانی که به انتظار زمان نشسته اند آنرا از دست داده اند !

در زندگی از تصور مصیبت های بیشماری رنج بردم که هرگز اتفاق نیفتادند

مشکلی که با پول حل شود، مشکل نیست هزینه است ! اس ام اس جملات (توپ کوتاه ولی عمیق) 2