>>> تنوعی شگفت انگیز از ساعت های دیواری فانتزی و مدرن "" بیش از 150 طرح ""
خودت خونت رو دیزاین کن >> ورود به دنیای ساعت ها

اگر دنیای ما دنیای سنگ است بدان سنگینی سنگ هم قشنگ است اگر دنیای ما دنیای درد است بدان عاشق شدن از بحررنج است اگر عاشق شدن پس یک گناه است دل عاشق شکستن صد گناه است

————————————–

نمی دانم چه حسی هست عاشقی ؟
وقتی می نشینم ، وقتی راه روم ، وقتبی می خوابم دوستت دارم
وقتی صدایی می آید دوستت دارم ، وقتی سکوت هست دوستت دارم
چه می کنی با من که چنین راحت همیشگی شده ای ؟

اس ام اس روز 73