>>> تنوعی شگفت انگیز از ساعت های دیواری فانتزی و مدرن "" بیش از 150 طرح ""
خودت خونت رو دیزاین کن >> ورود به دنیای ساعت ها

گرگه میره خونه شنگول و منگول میگهم منم منم مادر.تو..نم، شنگول میگه اگه راست میگی بگو ما خوشه چندیم؟
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
یک سوال به سوال های اول قبر اضافه شد :
در کدام خوشه عدالت قرار داشتی !؟
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
جمله جدید برای سر سفره عقد : عروس رفته خوشه بچینه!!!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
پزشکان اصطلاحاتی دارند
که ما نمی فهمیم
ما درد هایی داریم که آنها نمی فهمند
نفهمی بد دردی است
خوش به حال دامپزشکان
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
تا حالا شده فک کنی که اگه
عمر نوح
صبر ایوب
خشم بروسلی
هیکل آرنولد
مغز انیشتین
جذبه ی هیتلر
پول بیل گیتس
و تبحر من در سرکار گذاشتن
رو داشتی چی می شد ؟
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
دعای خیر جدید :
الهی خوشه یکی بشی
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ثوابت باشد ای در خوشه ی یک
اگر رحمی کنی بر خوشه ی سه
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
بنی آدم از یک ریشه اند /که در خوشه بندی زیک خوشه اند
چوفرمی برآرند ز آمار/ دیگر فرمها نیاید به کار
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
خوشاخویشی که اندرخوشه باشد خوراکش قد آقا موشه باشد
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
غضنفر میره خواستگاری بهش میگن چیکاره ای؟
میگه والله بیکارم ولی تو خوشه یک جا دارم
اس ام اس جالب 98