>>> تنوعی شگفت انگیز از ساعت های دیواری فانتزی و مدرن "" بیش از 150 طرح ""
خودت خونت رو دیزاین کن >> ورود به دنیای ساعت ها

اس ام اس جالب 99 گرگه میره خونه شنگول و منگول میگهم منم منم مادر.تو..ن، شنگول میگه اگه راست میگی بگو ما خوشه چندیم؟
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
یک سوال به سوال های اول قبر اضافه شد :
در کدام خوشه عدالت قرار داشتی !؟
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
جمله جدید برای سر سفره عقد : عروس رفته خوشه بچینه!!!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
پزشکان اصطلاحاتی دارند
که ما نمی فهمیم
ما درد هایی داریم که آنها نمی فهمند
نفهمی بد دردی است
خوش به حال دامپزشکان
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
تا حالا شده فک کنی که اگه
عمر نوح
صبر ایوب
خشم بروسلی
هیکل آرنولد
مغز انیشتین
جذبه ی هیتلر
پول بیل گیتس
و تبحر من در سرکار گذاشتن
رو داشتی چی می شد ؟
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
دعای خیر جدید :
الهی خوشه یکی بشی
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
غضنفر میره خواستگاری بهش میگن چیکاره ای؟
میگه والله بیکارم ولی تو خوشه یک جا دارم
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
تا حالا یه هندونه که از عقب نیسان بخوره کف خیابون رو دیدی؟
اونجوری تیکه پارتم
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
می دونی بهترین واحد پول دنیا چیه ؟
تومن
چون هم تو توش هستی هم من !
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ای که در خوشه یک سر میبری/اگاه باش که دنیای منی
بگردم من به دور خوشه تو/که در ایران تک است اون خوشه تو !
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
متلک جدید :خوشه تو بخورم
متلک روز:
.
.
.
خوشگله خوشه چندی ؟
فــــحش روز:
.
.
.
مرتیکه ی بی خوشه
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
گرگه میره خونه شنگول و منگول میگهم منم منم مادر.تو..نم، شنگول میگه اگه راست میگی بگو ما خوشه چندیم؟
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
یک سوال به سوال های اول قبر اضافه شد :
در کدام خوشه عدالت قرار داشتی !؟
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
جمله جدید برای سر سفره عقد : عروس رفته خوشه بچینه!!! اس ام اس جالب 99