زیباترین نوشته های عاشقانه دلتنگی و دوری

مجله اینترنتی روزانه

/

مطالب عاشقانه

/

زیباترین نوشته های عاشقانه دلتنگی و دوری

[ کنی یک, صاف, صدایت, میکنم بی, خطابت, بریزد وقتی, دلم, صدایم, شوم طوری, عاشقت, نکن, نگاهم, نداری طوری, دوستم, نداریم وقتی, تعارف, دوری   باهم, زبباترین, دوری, دلتنگی, نوشته, قهوه, کسی, خدا, دنیا, هستی, داغ, اتفاق, زیباترین, عاشقانه, ]

>>> تنوعی شگفت انگیز از ساعت های دیواری فانتزی و مدرن "" بیش از 150 طرح ""
خودت خونت رو دیزاین کن >> ورود به دنیای ساعت ها

زیباترین نوشته های عاشقانه دلتنگی و دوری

 

باهم تعارف که نداریم…!؟
وقتی دوستم نداری
طوری نگاهم نکن که عاشقت شوم
طوری صدایم نکن که دلم بریزد
وقتی خطابت میکنم
بی آنکه صدایت را صاف کنی
یک ‘بله’ی ساده ی خشدار
فارغ از ‘جانم’های عاشقانه بگو…!

 

وقتی دوستم نداری
میان کلماتت هیچ قولی نده!
نگو میمانی
نگو مال همیم
چیزی نگو که دلم خوش باشد
مثلا دلم نشکند…
من با دروغ
بیشتر می شکنم
بیشتر درد می کشم
و بیشتر تو را نمی بخشم…!

 

رفیق جان
باهم تعارف که نداریم
صاف و پوست کنده حرف
دلت را بی اغراق ، اقرار کن…!

 

زیباترین نوشته های عاشقانه دلتنگی و دوری

امان از آن روز که آدم خودش را بلد شود …

برسد ته خط، دوباره برگردد و از سر خط شروع کند…

آدمی که راهِ نرفته نداشته باشد روی راحت ترین راحتی دنیا هم به تئوری های روانشناسانه قانع نمیشود

حتی به گرمای یک فنجان قهوه داغ هم زبانِ درد دلش باز نمیشود…

امان از آدمی که دیگر حرفی نداشته باشد با کسی بزند…

آدمی که تا دهان باز کند بشنود ” باز هم خدا را شکر کن ” آدمِ ساکتی میشود که بلند تر میخندد…

امان از خنده هایی که کارش فقط این باشد که فرصتِ سوال کردن را از بقیه بگیرد…

امان از آدمی که شبهایش به خواب نگذرد، تنش نوازش نشود، دلش نلرزد؛ اما دیگر خیلی هم سختش نشود…!

آدمی که در اوجِ لذت بی لذت شود

انتظارِ همه چیز را داشته باشد

و فاصله اخم و لبخندش کم و کمتر شود…

امان از اشکهایی که دیگر فقط برقی گوشه پلک ها بزند و بیخِ گلو آب شود

 

زیباترین نوشته های عاشقانه دلتنگی و دوری

 

یک نفر بیاید و تمام کردن را یادمان دهد!

نقطه گذاشتن و سرِ خط رفتن را

ما اسطوره هایى از نسلِ رابطه هاى بى سر و ته ایم

کم و بیش همه ى ما،

یک رابطه معلق را تجربه کردیم…

نه دلِ کندن داشتیم،

نه توانِ ماندن…

نه دوستش داشتیم و

نه طاقتِ با دیگرى دیدنش را

به خودمان که آمدیم؛

دیدیم شیرین ترین لحظه هاى زندگىِ مان را

دادیم براىِ آدمى که بعدترها بى لیاقتى اش را ثابت کرد
یک نفر بیاید و

الفباىِ تمام کردن را یادمان دهد!

 

زیباترین نوشته های عاشقانه دلتنگی و دوری

 

گاهی آدم رفته را

حَتی یکبار هم نباید دوباره دید

دیدنش

عشقی تازه نمیکند که هیچ

حیرت میکنی

آیا این تو بودی

که دوستش داشتی؟

گاهی به همراه یک اتفاق تازه

بالاخره متوجه می شوی

همیشه هم قدیمی ترها قیمتی نیستند

گاهی یک آدم تازه با قلبت کاری میکند

که احساس میکنی هیچ وقت

در هیچ کجای هیچ تقویمی

انقدر خوش حال نبوده ای

 

زیباترین نوشته های عاشقانه دلتنگی و دوری

 

بالاخره یک روز یاد میگیری که با رفتن ها کنار بیایی…

بنظر من وقتی عاشق کسی هستی باید انقدر با او بروی و بیایی که بهت ثابت شود آن آدم برای تو ساخته نشده است…

انقدر بروی و بیایی که بهت ثابت شود و به این باور برسی که آن آدم هیچوقت مثل تصویری که تو ، در تصوراتت از او ساخته ای نیست…

بالاخره از چشمانت سقوط میکند و می افتد و

تو یاد میگیری با نبودن هایش کنار بیایی…

یاد میگیری افسارِ دلت را دستت بگیری و با عقلت جلو بروی و تصمیم بگیری…

انقدر روی احساساتت کنترل پیدا میکنی

و تا زمانی که فردِ مورد نظرت را پیدا نکرده ای دل به هیچ احدی نبندی…!

بالاخره روزی می آید که یاد میگیری خودت را دوست داشته باشی و با قدرت و شهامت مرز های خودت را به دیگران نشان دهی…!