خانه / تمام مطالب مرتبط با

چند مسئله مهم درباره نماز قضا


>>> محصولی با کیفیت و فوق العاده مناسب برای تمام خودرو ها + "" تخفیف ویژه نوروزی ""
برای مشاهده توضیحات : کیف لوازم صندوق عقب خودرو


چند مسئله مهم درباره نماز قضا قضاى احتیاطى نمازها س: اگر بخواهم احتیاطاً نمازهاى گذشته ام را دوباره بخوانم باید به چه نیتى بخوانم؟ ج) به نیّت قضاى احتیاطىنشسته خواندن نماز قضا س: آیا نماز قضا را مى توان نشسته خواند؟ ج) با تمکن از ایستادن، صحیح نیست. قضاى نماز و روزه میت مرد توسط زن س: آیا نماز و روزه قضاى میت مرد حتماً باید...

ادامه مطلب