خانه / تمام مطالب مرتبط با

چند مسئله مهم درباره نماز قضا


خرید اینترنتی کفی افزایش قد


چند مسئله مهم درباره نماز قضا قضاى احتیاطى نمازها س: اگر بخواهم احتیاطاً نمازهاى گذشته ام را دوباره بخوانم باید به چه نیتى بخوانم؟ ج) به نیّت قضاى احتیاطىنشسته خواندن نماز قضا س: آیا نماز قضا را مى توان نشسته خواند؟ ج) با تمکن از ایستادن، صحیح نیست. قضاى نماز و روزه میت مرد توسط زن س: آیا نماز و روزه قضاى میت مرد حتماً باید...

ادامه مطلب