خانه / تمام مطالب مرتبط با

آشنایی با امامزاده حسن


خرید اینترنتی کفی افزایش قد


امام زاده حسن فرزند امام حسن مجتبی (ع ) است .روایت است که به اتفاق فرزندش شاه زاده احمد، به منطقه جی ، حوالی شهرری ، رسید. نزدیک کشتزاری از شخصی موسوم به سرافراز برای فرزند خویش نان طلبید، و بیل سرافراز را برای آبیاری گرفت . سرافراز به خانه رفت و به پدرش مطلب را گفت . پدر گفت که او برود و خودش نان را می برد. سرافراز چون رفت ، کشتزار را بسیار خرم دید. و پدر چون فهمید که او از اولاد...

ادامه مطلب