مجله اینترنتی روزانه

/

سبک زندگی

/

کاردستی عروس دریایی

[ کاردستی کودکان, آموزش کاردستی, کاردستی, عروس دریایی, کاردستی عروس دریایی, کاردستی برای کودکان, سرگرمی کودکان, آموزش کاردستی بقه کودکان, ]

>>> محصولی با کیفیت و فوق العاده مناسب برای تمام خودرو ها + "" تخفیف ویژه نوروزی ""
برای مشاهده توضیحات : کیف لوازم صندوق عقب خودرو

امروز با همدیگه عروس دریایی درست می کنیم

کاردستی عروس دریایی,عروس دریایی,کاردستی,آموزش کاردستی

خوب یک کاسه آش یک بار مصرف بر می داریم و وسط اون رو سوراخ می کنیم

کاردستی عروس دریایی,عروس دریایی,کاردستی,آموزش کاردستی

حالا هر رنگی که دوست داریم با گواش رنگ می کنیم

کاردستی عروس دریایی,عروس دریایی,کاردستی,آموزش کاردستی

حالا با یک رنگ پر رنگ تر اون رو خال خالی می کنیم

کاردستی عروس دریایی,عروس دریایی,کاردستی,آموزش کاردستی

حالا از سوراخ یک نخ رد می کنیم بیرون

کاردستی عروس دریایی,عروس دریایی,کاردستی,آموزش کاردستی

به این طرف سوراخ یک گیره می زنیم و یا اینگه اونو گره می کنیم که در نیاد

کاردستی عروس دریایی,عروس دریایی,کاردستی,آموزش کاردستی

حالا 8 تا تیکه با کاغذ رنگی یا ربان مثل شکل می بریم

کاردستی عروس دریایی,عروس دریایی,کاردستی,آموزش کاردستی

حالا دونه دونه مثل شکل به کاسه وصل می کنیم

کاردستی عروس دریایی,عروس دریایی,کاردستی,آموزش کاردستی

همه رو می چسبونیم تا مثل شکل زیر بشه

کاردستی عروس دریایی,عروس دریایی,کاردستی,آموزش کاردستی

حالا از نخ آویزون می کنیم


کاردستی عروس دریایی,عروس دریایی,کاردستی,آموزش کاردستی

می تونیم براش چشم متحرک هم بذاریم و یا خودمون بکشیم

کاردستی عروس دریایی,عروس دریایی,کاردستی,آموزش کاردستی

حالا نخ رو به یک نی آویزون می کنیم مثل شکل

کاردستی عروس دریایی,عروس دریایی,کاردستی,آموزش کاردستی

کاردستی عروس دریایی ما آماده شد

کاردستی عروس دریایی,عروس دریایی,کاردستی,آموزش کاردستی

منبع:khaleleila.com