>>> محصولی با کیفیت و فوق العاده مناسب برای تمام خودرو ها + "" تخفیف ویژه نوروزی ""
برای مشاهده توضیحات : کیف لوازم صندوق عقب خودرو

آشنایی با امامزاده حسن

امام زاده حسن فرزند امام حسن مجتبی (ع ) است .روایت است که به اتفاق فرزندش شاه زاده احمد، به منطقه جی ، حوالی شهرری ، رسید. نزدیک کشتزاری از شخصی موسوم به سرافراز برای فرزند خویش نان طلبید، و بیل سرافراز را برای آبیاری گرفت . سرافراز به خانه رفت و به پدرش مطلب را گفت . پدر گفت که او برود و خودش نان را می برد. سرافراز چون رفت ، کشتزار را بسیار خرم دید. و پدر چون فهمید که او از اولاد علی (ع ) است او و فرزندش را کشت .

رواق و حرم امام زاده حسن به نقاشی ها و مقرنس کاری های زیبایی آراسته است که به نظر می رسد از آثار زمان فتح علی شاه قاجار باشد. گنبد بقعه از کاشی کاری های عهد قاجاریه است . آستانه امام زاده حسن هم اکنون، زیارتگاه دوست داران اهل بیت است و جمعیت بسیاری از نقاط مختلف تهران برای زیارت به آن جا می روند.

آدرس: خیابان قزوین ، خیابان امین الملک

آشنایی با امامزاده حسن

آشنایی با امامزاده حسن

منبع:کتاب اول تهیه و تنظیم : پایگاه آشنایی با امامزاده حسن